Teknologier

Vi implementerer de mest avanserte teknologiene for å kunne utvikle kundetilpassede løsninger.

Vi implementerer de mest avanserte teknologiene for å kunne utvikle kundetilpassede løsninger.

Vi utvikler våre produkter rettet mot fire hovedområder:

  1. Bevegelseskontroll > Multi-teknologi tilnærming (pneumatisk - proporsjonal - elektrisk)
  2. Fluidkontroll > industri - Life Science
  3. Digitalisering
  4. Additiv produksjon

Bevegelseskontroll

Vi analyserer alle bruksområder og utvikler løsninger ved å identifisere den beste pneumatiske, elektriske eller proporsjonale teknologien. En overordnet visjon som krever full kompetanse på både de tekniske særegenhetene til teknologiene og produktene, og om bruksegenskapene for det ønskede bruksområdet.

Vi kombinerer påliteligheten til ventiler og pneumatiske aktuatorer, presisjonen i kontrollen garantert av regulatorer og proporsjonalventilene, hastigheten og presisjonen i posisjonering av elektromekaniske sylindere og akser, for optimalisering av enkeltbevegelser og ytelsen som kreves i det spesifikke bruksområdet. Dette er den konkurransefordelen som Camozzi kan tilby våre kunder.

Pneumatikkteknologi, elektroteknologi, proporsjonalteknologi

 

Camozzi

Fluid control

Camozzi Automation tilbyr løsninger for nøyaktig styring av fluider i væske og gassform til industriautomasjon- og biovitenskap-bransjen:

  • Industriell - miniatyrisering, proporsjonalteknologi, fluidseparasjon og generelt utstyr
  • Life Sciences - analytisk og medisinsk.

Digitalisering

Digitaliserte løsninger for intelligent produksjon. Vi tilbyr mekatroniske løsninger som integrerer sensorer og diagnostikk for standard og kundetilpassede komponenter. Vi skaper ekstraverdi ved kombinasjon av teknologi for bevegelseskontroll med elektronikk og informasjonsteknologi, som garanterer pålitelighet, fleksibilitet og økt produksjonseffektivitet.

Additiv produksjon

Vi bruker avanserte materialer og teknologi for 3D-printing, som for sektorer med spesielle behov - for eksempel ved svært høye eller svært lave temperaturer, aggressive væsker eller gasser - lar oss optimalisere geometri, redusere vekt, øke ytelsen, levtidskostnad (TCO) og energieffektiviteten, og samtidig opprettholde samme kvalitet.