Personbiler og nyttekjøretøy

Bilbransjen har alltid vært kjennetegnet av teknologisk innovasjon, både med tanke på prosesser og organisasjonsmodeller.

De viktigste drivkreftene for utvikling av komponenter om bord er økende etterspørsel etter pålitelighet, sikkerhet, effektivitet og bærekraft.

Komponenter som brukes på maskiner og utstyr, må også gi fordeler i form av optimalisert produksjonssyklus, effektivitet og pålitelighet gjennom hele produktets levetid.

Vi har et bredt utvalg av komponenter til styring av strømning og bevegelse, f.eks. separate ventiler, proporsjonalventiler og ventilterminaler som er utviklet med tanke på kompatibilitet med de viktigste kommunikasjonsprotokollene, slik at høy ytelse alltid er garantert. Topp pålitelighet får du også med vårt monteringsmateriell til bremsesystem på lastebiler.

Som potensiell partner er Camozzi fullt utstyrt til samarbeid om utvikling av spesialtilpassete løsninger i henhold til nøye spesifiserte krav. Vår globale infrastruktur gjør at alle løsningene vi tilbyr, har full støtte.

Personbiler og nyttekjøretøy