Catalogo

Kataloger


Disegni 2D/3D

2D/3D

Jernbane

De viktigste faktorene som påvirker etterspørsel etter jernbanetransport, inkluderer behovet for større forbrukermobilitet, innføring av standarder for å redusere CO2-utslipp, energieffektivitet, reduksjon av vegtrafikken i byene og økende drivstoffkostnader.

De pneumatiske og elektromekaniske komponentene som brukes på tog, undergrunnsbaner og infrastruktur til dette, er spesielt konstruert med tanke på å skulle tilfredsstille strenge krav til sikkerhet, pålitelighet, effektivitet og drift i de mest krevende omgivelser.

Vårt standardutvalg av pneumatikkomponenter er utvidet med versjoner som egner seg til jernbanesektoren. For eksempel:

  • lav-/høytemperatursylindere til mobile plattformer, koblings- og bevegelsessystem
  • ventiler med bredt driftsspenningsområde, monteringsmateriell til bremsesystem
  • proporsjonalventiler som kan brukes til regulering av smøremidler, luft- og vannstrøm

I tillegg til løsningene du finner i katalogene våre, har vi også ekspertisen som trengs til å kunne konstruere og produsere spesialtilpassete integrerte system og plug-and-play-løsninger.

Jernbane