Catalogo

Kataloger


Disegni 2D/3D

2D/3D

Life Science

Proporsjonalteknologi

Miniatyrmagnetventiler og komponenter som bruker proporsjonalteknologier med PWM- og PCM-kontroll. Regulering av flowhastighet og fluid i lukket sløyfe for svært nøyaktig styring av medisinsk gass.