Ventiler og magnetventiler

Kontrollelementer utgjør kjernen i en pneumatisk krets der presisjon og pålitelighet kan utgjøre forskjellen. Ventiler og magnetventiler brukes for å drive pneumatiske aktuatorer og mer generelt for å styre trykkluftkretser. 

Kontrollelementer utgjør kjernen i en pneumatisk krets der presisjon og pålitelighet kan utgjøre forskjellen. Ventiler og magnetventiler brukes for å drive pneumatiske aktuatorer og mer generelt for å styre trykkluftkretser. 

Alle komponenter er designet for maksimal ytelse med hensyn til flow-hastighet og effektforbruk, enten det gjelder direkte, mekanisk eller pneumatisk styrte ventiler. Pneumatiske ventiler, magnetventiler og ventiløyer kan leveres i ulike størrelser og med ulik flow-hastighet alt etter behovene i ulike industrisektorer.