Luftbehandling

Ofte er effektiviteten av et pneumatikksystem avhengig av sammensetningen av luften som styrer bevegelsene.

Ofte er effektiviteten av et pneumatikksystem avhengig av sammensetningen av luften som styrer bevegelsene.

Det er derfor viktig å bruke modulære FRL-enheter, inkludert filtre med ulik grad av filtrering, med aktivt kull og koalesceringsfilter, regulatorer, smøreenheter, avskjæringsventiler og myk start-ventiler, fordelingsmanifolder som Camozzi kan levere i ferdigmonterte moduler og utstyrt med tilbehør.