Verdier

Sosial bærekraft er for alle firma i Camozzi Group ikke bare et ideal koblet til daglig oppførsel til de enkelte, men et organisatorisk og ledelsessystem som involverer alle partnere og alle ansatte i det daglige arbeidet.

I en kontekst som i dag, der økonomisk vekst ikke kan skilles fra sosial fremgang, må situasjonen for Camozzi Group basere seg på prinsipper for samarbeid som fremmer et arbeidsmiljø som er produktivt og harmonisk samtidig. Der må hver og en bidra til økonomisk utvikling av selskapet i tråd med reglene.

Sosial bærekraft medfører store investeringer for selskapet, og er et konkurranseverktøy som kan kombinere økonomisk fremgang og forbedret livskvalitet.

Etiske retningslinje

 

Verdier