Sertifiseringer

Å arbeide med en "Total Quality" holding betyr også å vise at vi er villig til å oppnå internasjonale sertifiseringer. 

Å arbeide med en "Total Quality" holding betyr også å vise at vi er villig til å oppnå internasjonale sertifiseringer. 

Camozzis hovedmål inkluderer kvalitet og sikkerhet, miljøvern og at våre aktiviteter skal være godkjente i de geografiske områdene vi er tilstede.
Siden 1993 er Camozzi sertifisert i samsvar med ISO 9001 standarden for kvalitetsstyring. I 2003 fikk konsernet ISO 14001-sertifisering for miljøvernstyring.


Samme år sertifiserte DNV, et verdensomspennende selskap for kvalitetssikring og risikostyring, Camozzis integrerte styringssystem som omfatter både ISO 9001 og ISO 14001 standardene. Videre fikk Camozzi i 2013 ISO/TS 16949 sertifisering for serien C-Truck og serien 9000 drivstoff-fittings, deretter overført til den nye utgaven av IATF 16949-standarden i 2018.


Fra 1. juli 2003 måtte alle produkter som selges i EU og skal brukes i potensielt eksplosjonsfarlige områder godkjennes i henhold til EU-direktivet 94/9/EF, også kjent som ATEX.
Dette nye direktivet dekker også godkjennelse av ikke-elektriske deler, så som pneumatikkontroll. 
Fra 19. april 2016 ble ATEX-direktivet oppgradert til den nye 2014/34/EU-versjonen.

Obligatoriske direktiver

 • EU-direktiv 99/34/EF om ansvar for defekte produkter modifisert som italiensk Legislative Decree 02/02/01 n° 25.
 • EU-direktiv 2014/35/EU "elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser, Lavspenningsdirektivet".
 • EU-direktiv 2014/30/EU “Elektromagnetisk kompatibilitet EMC” og senere tilføyelser.
 • Direktiv 2014/34/EU “ATEX”.
 • Direktiv 2006/42/EU “Maskindirektivet”. 
 • Direktiv 2014/68/EU “Trykkpåkjent utstyr-direktivet".
 • Direktiv 2001/95/EF “Generell produktsikkerhet”. 
 • Forordning 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).
   

Tekniske standarder

 • ISO 4414 - Pneumatikk - Generelle regler og sikkerhetskrav for systemer og deres komponenter

 

Miljømerknader

 • Emballasje: Vi beskytter miljøet og bruker materialer som kan gjenbrukes, inkludert gjennvinningsbar PE og papir.
 • Grønne designprosjekt: Ved studier av nye produkter blir miljøpåvirkningen alltid tatt hensyn til (virkelige prosjekter, utredninger, osv.).
Mechatronic Application Research Center
Mechatronic Application Research Centre

Forskning og utvikling er strategiske og identifiserende verdier for konsernet.

Il Sistema di Gestione di Camozzi
Camozzi Groups ledelsessystem

Vårt "Value Proposition" er skapt av kombinasjonen av bransjeledende kompetanse kombinert med de siste og mest avanserte teknologiene med sikte på å bli ledende i industrien for å tilfredsstille våre kunder. 

Certifications - Camozzi
Sertifiseringer

Å arbeide med en "Total Quality" holding betyr også å vise at vi er villig til å oppnå internasjonale sertifiseringer. 

Mechatronic and digital solutions - Camozzi
Mekatronikk og digitale løsninger

Camozzi Automation og Camozzi Digital deler den samme visjonen: Konstant innovasjon, det vil si å utvikle neste generasjon av løsninger.